Langų profilio valiklis

Langų profilio valiklis

Įvairaus nešvarumo langų profilių valymui rekomenduojame specialius Vokietijos įmonės “Weiss Chemie + Technik GmbH” valiklius tirpiklių pagrindu, kuriuos, priklausomai nuo valymo intensyvumo, galima naudoti įvairios koncentracijos. Į visų valiklių sudėtį neįeina chloro angliavandenilis (CKW/FCKW).